«رد خون» پرده از عرفان سیاسی صوفیه گنابادیه برداشت

«رد خون» پرده از عرفان سیاسی صوفیه گنابادیه برداشت

فعالیت منافقانه فرقه صوفیه گنابادیه با قطبیت رضاعلیشاه در اوایل انقلاب به نام عرفان اسلامی به کار خود ادامه داد و زخم تازه اى بر پیکره انقلاب مردمی ایران وارد کرد که با گذشت زمان...
لشکر شیطان به خط شد

لشکر شیطان به خط شد

پیوند بهائیت و صوفیه گنابادیه جهت به خط شدن در صف شیطان
دوربین مخفی مصطفی آزمایش با بازیگری دراویش مدرن+سند

دوربین مخفی مصطفی آزمایش با بازیگری دراویش مدرن+سند

در حالی مصطفی آزمایش شعار زن زندگی آزادی سر می دهد که طبق دیدگاه یوسف مردانی، زن؛ شیطان صوفی است و دراویش اجازه ندارند با نامحرم بر سر یک سفره بنشینند یا به آنها نگاه کنند!
امضای سیدنصرالدین حیدری بر بطلان مجمع فعالان مدنی یارسان+سند

امضای سیدنصرالدین حیدری بر بطلان مجمع فعالان مدنی یارسان+سند

صحنه‌گردانان گروهک‌های غیرقانونی با فراخوان و انتشار بیانیه دروغین تلاش کردند تا شاید یک حرکت پرمایه و قدرتمند را ساماندهی کنند، اما این اتفاقات دقیقا نتیجه عکس داد.
ترور شخصیت مسعود رخشان نتیجه داد

ترور شخصیت مسعود رخشان نتیجه داد

بازی تکراری دراویش مدرن با موج‌سواری روی خون و ترور شخصیت افراد مطرح در فرقه صوفیه گنابادیه برای به میدان آمدن برعلیه نظام
سناریوی شکست خورده مجمع مشورتی یارسان

سناریوی شکست خورده مجمع مشورتی یارسان

با شهادت نادر بیرامی جریان یارسان وارد مرحله دوم از اقدامات خصمانه برای ایجاد ترس و ارتکاب قتل های برنامه ریزی شده جهت شعله ور نگه داشتن اهداف شوم خود شد.
لشکر شیطان به خط شد

لشکر شیطان به خط شد

پیوند بهائیت و صوفیه گنابادیه جهت به خط شدن در صف شیطان
دوربین مخفی مصطفی آزمایش با بازیگری دراویش مدرن+سند

دوربین مخفی مصطفی آزمایش با بازیگری دراویش مدرن+سند

در حالی مصطفی آزمایش شعار زن زندگی آزادی سر می دهد که طبق دیدگاه یوسف مردانی، زن؛ شیطان صوفی است و دراویش اجازه ندارند با نامحرم بر سر یک سفره بنشینند یا به آنها نگاه کنند!
امضای سیدنصرالدین حیدری بر بطلان مجمع فعالان مدنی یارسان+سند

امضای سیدنصرالدین حیدری بر بطلان مجمع فعالان مدنی یارسان+سند

صحنه‌گردانان گروهک‌های غیرقانونی با فراخوان و انتشار بیانیه دروغین تلاش کردند تا شاید یک حرکت پرمایه و قدرتمند را ساماندهی کنند، اما این اتفاقات دقیقا نتیجه عکس داد.
ترور شخصیت مسعود رخشان نتیجه داد

ترور شخصیت مسعود رخشان نتیجه داد

بازی تکراری دراویش مدرن با موج‌سواری روی خون و ترور شخصیت افراد مطرح در فرقه صوفیه گنابادیه برای به میدان آمدن برعلیه نظام
دراویش بازی شطرنج دشمنان را برهم زدند+سند

دراویش بازی شطرنج دشمنان را برهم زدند+سند

صدای حسرت دراویش صوفیه گنابادیه از معتبرترین گروه فقری اقتصادی شنیده و از اسم رمز گلستان هفتم رونمایی شد.
به نام مذهب به کام سیاست

به نام مذهب به کام سیاست

وهابیتی که تا دیروز صوفیه را گردن می‌زدند و از شهر و کشور خودشان آنها را بیرون می کردند، امروز نقاب از چهره تزویر دریدن و برای تحقق هدف مشترک استکبار جهانی عقد اخوت بستند.
خشم عاملان حادثه تلخ گلستان هفتم

خشم عاملان حادثه تلخ گلستان هفتم

وحید بهشتی و مصطفی آزمایش از عاملان خلق حادثه تلخ گلستان هفتم، بدلیل عدم حضور و همراهی دراویش خشمگین شدند.
پله پله تا رمزگشایی از بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ+سند

پله پله تا رمزگشایی از بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ+سند

فتنه جدید فرقه صوفیه گنابادیه با اسم رمز جدید در حال کلید خوردن است و قطعا در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خاصی در شاخه‌های این فرقه خواهیم بود.
آخرین مطالب