اسماعیل صلاحی
شده اسماعیل صلاحی اقدام به تخریب قطب فعلی دراویش گنابادی... کرد جالب اینکه در طول این مصاحبه صلاحی بارها خود...
کد خبر: ۱۷۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


اختصاصی
نور علی تابنده و حامیان آنها مانند محمد اسماعیل صلاحی...
کد خبر: ۱۷۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز محمد اسماعیل صلاحی قطب خود خوانده...
کد خبر: ۱۷۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


اختصاصی
در جدیدترین اظهار نظر ها نیز محمد اسماعیل صلاحی که...
اسماعیل صلاحی که خود را قطب واقعی سلسله گنابادی می...
کد خبر: ۱۷۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز بارها از محمد اسماعیل صلاحی و... دراویش بارها نسبت دروغگویی و مقام پرستی به محمد اسماعیل... صلاحی داده شده و وی را فردی دروغو خطاب نمایند...
کد خبر: ۱۷۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷