سیدعلیرضا جذبی
کد خبر: ۱۷۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


آخرین سخنرانی خود از سید علیرضا جذبی به عنوان جانشین... بر قطب سلسله مهندس جذبی را جانشین کرد و فرقه... احتمالی بر سیدعلیرضا جذبی شد تا با یک برنامه ریزی... دقیق قطب بعدی سلسله مهندس جذبی شود در حالی که...
کد خبر: ۱۶۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷