کد خبر: ۱۶۵۸۰
تاریخ انتشار: 28 فروردين - 1398 14:06
اختصاصی
نشست های مشترک معاندین نظام

به گزارش فرقه نیوز:

نشست های مشترک معاندین نظام
مصطفی آزمایش (مأذون طرد شده دراویش گنابادی) با دیان علایی (نماینده جامعه بهایی حیفای اسرائیل در سازمان ملل متحد) و سلطنت طلبها از جمله رضا پهلوی پسر شاه خائن