به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

ین روزها حمایت از برخی از متهمین در این رسانه ها به وفور دیده می شد تا جایی که وجود منافقین و بهره برداری ضد نظام از این رسانه ها برای رسیدن به مقاصد شومشان دیده می شود .
حمایت رهبر فرقه حلقه  از  نوید افکاری!

حمایت رهبر فرقه حلقه از نوید افکاری!

رهبر فرقه حلقه نیز با شهادت خواندن قصاص این متهم بار دیگر سعی در تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.
به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

نمونه ای از این بی بند و باری و رفتارهای زشت در برنامه شام ایرانی با حضور برخی از زنان بازیگر قابل مشاهده است.
ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !

ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !

طاهری ادعاها و اموزه های خود ساخته ای دارد که به وسیله ان به گول زدن مخاطبان خود می پردازد.
پیام رهبر فرقه ضاله حلقه در حمایت از نرگس محمدی(مجرم سیاسی)  !!!

پیام رهبر فرقه ضاله حلقه در حمایت از نرگس محمدی(مجرم سیاسی) !!!

متاسفانه این روزها رهبران فرق انحرافی نیز سعی دارند همراه با سایر دشمنان نظام با ادعای بیگناهی وی به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

ین روزها حمایت از برخی از متهمین در این رسانه ها به وفور دیده می شد تا جایی که وجود منافقین و بهره برداری ضد نظام از این رسانه ها برای رسیدن به مقاصد شومشان دیده می شود .
حمایت رهبر فرقه حلقه  از  نوید افکاری!

حمایت رهبر فرقه حلقه از نوید افکاری!

رهبر فرقه حلقه نیز با شهادت خواندن قصاص این متهم بار دیگر سعی در تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.
به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

نمونه ای از این بی بند و باری و رفتارهای زشت در برنامه شام ایرانی با حضور برخی از زنان بازیگر قابل مشاهده است.
ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !

ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !

طاهری ادعاها و اموزه های خود ساخته ای دارد که به وسیله ان به گول زدن مخاطبان خود می پردازد.
پیام رهبر فرقه ضاله حلقه در حمایت از نرگس محمدی(مجرم سیاسی)  !!!

پیام رهبر فرقه ضاله حلقه در حمایت از نرگس محمدی(مجرم سیاسی) !!!

متاسفانه این روزها رهبران فرق انحرافی نیز سعی دارند همراه با سایر دشمنان نظام با ادعای بیگناهی وی به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
رهبر فرقه حلقه و حمایت از کمپین نه به اعدام

رهبر فرقه حلقه و حمایت از کمپین نه به اعدام

متاسفانه رهبر فرقه حلقه تا کنون زمینه گمراهی برخی از افراد جامعه را فراهم ساخته و در موارد بسیاری مشکلات جسمی و روانی را برای مخاطبان فریب خورده خود به بار آورده است.
برنامه های تبلیغی طاهری ( رهبر فرقه حلقه) در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

برنامه های تبلیغی طاهری ( رهبر فرقه حلقه) در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

طاهری که به تازگی با آزاد شدن از زندان از کشور فرار کرده است سعی دارد تا با حضور در شبکه های اجتماعی بار دیگر جایگاهی برای خود در میان مخاطبان خود دست و پا نماید.
تبریک روز معلم به رهبران گمراهی و ضلالت‼️

تبریک روز معلم به رهبران گمراهی و ضلالت‼️

متاسفانه شواهد نشان دهنده به وجود امدن مشکلات جسمی و روحی برای بسیاری از افرادی است که به امید درمان به این مدعی دروغین مراجعه کرده اند.
مردم به هوش باشند؛  دشمنان قسم خورده نظام  مقدس جمهوری اسلامی ایران را بشناسید!!!

مردم به هوش باشند؛ دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بشناسید!!!

این روزها نیز در برخی از رسانه های ضد نظام سعی دارند تا با تشکیل ائتلاف به دشمنی بیش از پیش بپردازند.
محمد علی طاهری رهبر فرقه حلقه و  ادعاهای واهی و اعتقادات خود ساخته!!!!

محمد علی طاهری رهبر فرقه حلقه و ادعاهای واهی و اعتقادات خود ساخته!!!!

او در این مسیر حرف های عجیب و غریب و خود ساخته بسیاری دارد که از تلفیق بافته های ذهن خود و برخی از مسایل اسلامی می باش
آخرین اخبار