ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ با مضمون فرقه‌های مذهبی

ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ با مضمون فرقه‌های مذهبی

آسایش، امنیت و ارزش های مشترک از بهترین مولفه های مفیدی است که یک جامعه سالم دارد. قانون اکثریت همان چیزی است که افراد جامعه را آرام و آسوده نگه می دارد. بسیاری از بهترین و ماندگارترین فیلم های ترسناک تاریخ سینما بر اساس ترسی ساخته شده اند که پس از احساس طرد شدن شخصیت اصلی داستان از اکثریت اطرافش و روبرو شدن با گروهی ظاهراً دیوانه بر او غالب می شود.
جایگاه جسم در اسلام و یوگا

جایگاه جسم در اسلام و یوگا

و هر آنچه در یوگا وجود دارد حول محور جسم می چرخد. اما در اسلام جسم تنها یک وسیله است.
شاخصه های عرفان های نوظهور

شاخصه های عرفان های نوظهور

عرفان های نوظهور دارای شاخصه هایی هستند که متنوع بوده و برخی از آنها در تمام فرقه ها مشترک نیز هست.
حرکت خزنده فرقه ها در اینستاگرام

حرکت خزنده فرقه ها در اینستاگرام

اینستاگرام فضایی عمومی است که فرقه ها تلاش می کنند از آن استفاده کرده آموزه های خود را ترویج دهند.
در مبارزه علمی با فرق انحرافی هراسی به خود راه ندهید

در مبارزه علمی با فرق انحرافی هراسی به خود راه ندهید

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: حرکت در مقابله با فرقه های انحرافی بسیار مفید و نافع است.
تکذیب خبر آزادی مشروط رهبر فرقه حلقه

تکذیب خبر آزادی مشروط رهبر فرقه حلقه

درخواست آزادی مشروط باید از طریق زندان انجام شود ولی زندان درخواستی نکرده است.
ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ با مضمون فرقه‌های مذهبی

ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ با مضمون فرقه‌های مذهبی

آسایش، امنیت و ارزش های مشترک از بهترین مولفه های مفیدی است که یک جامعه سالم دارد. قانون اکثریت همان چیزی است که افراد جامعه را آرام و آسوده نگه می دارد. بسیاری از بهترین و ماندگارترین فیلم های ترسناک تاریخ سینما بر اساس ترسی ساخته شده اند که پس از احساس طرد شدن شخصیت اصلی داستان از اکثریت اطرافش و روبرو شدن با گروهی ظاهراً دیوانه بر او غالب می شود.
مصاحبه وکیل اصلی طاهری که منجر به عزل وی شد

مصاحبه وکیل اصلی طاهری که منجر به عزل وی شد

خیلی ها که ادعا شاگردی طاهری را دارند دنبال اعدام او هستند تا دکان هایشان دایر باقی بماند.
کارگاه «آشنایی با فرقه‌های ضالّه و عرفان‌های نوظهور» برگزار می‌شود

کارگاه «آشنایی با فرقه‌های ضالّه و عرفان‌های نوظهور» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «آشنایی با فرقه‌های ضالّه و عرفان های نوظهور» از سوی مدرسه علمیه صالحات برگزار می‌شود.
آیت‌الله سبحانی فرقه‌شناسی اصولی را گامی به سوی تقریب مذاهب اسلامی می‌داند

آیت‌الله سبحانی فرقه‌شناسی اصولی را گامی به سوی تقریب مذاهب اسلامی می‌داند

استادیار جامعة المصطفی(ص) العالمیة با اشاره به اینکه آیت‌الله سبحانی فرقه‌شناسی را گامی به سوی تقریب مذاهب اسلامی می‌دانند گفت: هرگاه فرقه‌شناسی بر اصول علمی استوار باشد موجب تقویت برادری می‌شود و عوامل تفرقه به مذهب ربطی ندارد.
تلاش تبلیغی جریان انحرافی منصور هاشمی در سطح شهر مشهد

تلاش تبلیغی جریان انحرافی منصور هاشمی در سطح شهر مشهد

منصور هاشمی یکی از مدعیان دورغین هست که ادعا میک ند سید خراسانی است.
جایگاه جسم در اسلام و یوگا

جایگاه جسم در اسلام و یوگا

و هر آنچه در یوگا وجود دارد حول محور جسم می چرخد. اما در اسلام جسم تنها یک وسیله است.
شاخصه های عرفان های نوظهور

شاخصه های عرفان های نوظهور

عرفان های نوظهور دارای شاخصه هایی هستند که متنوع بوده و برخی از آنها در تمام فرقه ها مشترک نیز هست.
حرکت خزنده فرقه ها در اینستاگرام

حرکت خزنده فرقه ها در اینستاگرام

اینستاگرام فضایی عمومی است که فرقه ها تلاش می کنند از آن استفاده کرده آموزه های خود را ترویج دهند.
عرفان‌هاي نوظهور و انديشه انسان‌محوري

عرفان‌هاي نوظهور و انديشه انسان‌محوري

انديشه انسان‌محوري در عرفان‌هاي نوظهور، يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين عرفان‌ها است.
آخرین اخبار