واکنش رسانه های معاند و اسلام ستیز به حرکت ارزشمند مهدی ترابی فوتبالیست پرسپولیس

واکنش رسانه های معاند و اسلام ستیز به حرکت ارزشمند مهدی ترابی فوتبالیست پرسپولیس

این حرکت اگر چه در درون کشور مورد تقدیر قرار گرفت؛ اما گویا خشم رسانه های معاند و اسلام ستیز را در آورده است.
تلاش رسانه معاند ؛ برای ایجاد اختلاف میان دو ملت ایران و عراق با پخش اخبار دروغین

تلاش رسانه معاند ؛ برای ایجاد اختلاف میان دو ملت ایران و عراق با پخش اخبار دروغین

عجیب تر اینکه این دروغگویان وابسته به غرب سعی دارند تا این دروغ را القاء کنند که ایرانیان به سرکوب این اعتراضات می پردازند
فعالیت مدعی دروغین یمانی و مهدویت در مسیر پیاده روی اربعین‼️

فعالیت مدعی دروغین یمانی و مهدویت در مسیر پیاده روی اربعین‼️

طبق اخبار رسیده گویا امسال نیز پیروان مدعی دروغین یمانی و امام زمان، موکب خود را در مسیر اربعین به راه انداخته اند.
واکنش رسانه های معاند و اسلام ستیز به حرکت ارزشمند مهدی ترابی فوتبالیست پرسپولیس

واکنش رسانه های معاند و اسلام ستیز به حرکت ارزشمند مهدی ترابی فوتبالیست پرسپولیس

این حرکت اگر چه در درون کشور مورد تقدیر قرار گرفت؛ اما گویا خشم رسانه های معاند و اسلام ستیز را در آورده است.
تلاش رسانه معاند ؛ برای ایجاد اختلاف میان دو ملت ایران و عراق با پخش اخبار دروغین

تلاش رسانه معاند ؛ برای ایجاد اختلاف میان دو ملت ایران و عراق با پخش اخبار دروغین

عجیب تر اینکه این دروغگویان وابسته به غرب سعی دارند تا این دروغ را القاء کنند که ایرانیان به سرکوب این اعتراضات می پردازند
رسانه های معاند و دروغهایی که برخی را فریب می دهند‼️

رسانه های معاند و دروغهایی که برخی را فریب می دهند‼️

این رسانه ها سعی نمودن تا با جا زدن این مداح عزیز با هادی رضوی نگاه اجتماعی به مداحان و جامعه دیندار کشور را مخدوش کنند.
دختر آبی؛ موج سواری سران اسکتبار بر اتهامی دروغین

دختر آبی؛ موج سواری سران اسکتبار بر اتهامی دروغین

دختری که نه به ورزشگاه رفته و نه خبری از محکومیت برایش بود
عامل بمبگزاری در حرم امام رضا، رفته واسه #کلیسای_نتردام شمع روشن کنه!

عامل بمبگزاری در حرم امام رضا، رفته واسه #کلیسای_نتردام شمع روشن کنه!

دار و دسته‌ی همین ...، دینامیت میذاشتن تو شمع میبردن حرم امام‌رضا روشن می‌کردن!
آخرین اخبار