تخریب چهره سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی در رسانه های تبشیری

تخریب چهره سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی در رسانه های تبشیری

تشییع با شکوه و میلیونی سردار شهید قاسم سلیمانی بار دیگر دشمنان نظام اسلامی را به خشم آورد.
رسانه تبشیری: در اعتراضات شرکت کنید و انجیل را هدیه بدهید!

رسانه تبشیری: در اعتراضات شرکت کنید و انجیل را هدیه بدهید!

رسانه های تبشیری همواره در اعتشاشات و آشوبها سر و کله شان پیدا می شود
موج سواری رسانه های  تبشیری  و ضد نظام  در ماجرای هدف قرار گرفتن غیر عمدی هواپیمای اکراینی!

موج سواری رسانه های تبشیری و ضد نظام در ماجرای هدف قرار گرفتن غیر عمدی هواپیمای اکراینی!

هدف این رسانه ها که در ماجرای تشییع باشکوه سردار سلیمانی در سانسور مطلق بودند از زیر سوال بردن اصل نظام اسلامی به علت یک اشتباه غیر عمد چیست؟!
تمجید دیپلمات روس از نقش سردار سلیمانی در حفاظت از مسیحیان عراق و سوریه

تمجید دیپلمات روس از نقش سردار سلیمانی در حفاظت از مسیحیان عراق و سوریه

سردار سلیمانی با مبارزه با داعش به حفظ جان همه، از جمله مسیحیان کمک کرده است.
رسانه تبشیری: در اعتراضات شرکت کنید و انجیل را هدیه بدهید!

رسانه تبشیری: در اعتراضات شرکت کنید و انجیل را هدیه بدهید!

رسانه های تبشیری همواره در اعتشاشات و آشوبها سر و کله شان پیدا می شود
موج سواری رسانه های  تبشیری  و ضد نظام  در ماجرای هدف قرار گرفتن غیر عمدی هواپیمای اکراینی!

موج سواری رسانه های تبشیری و ضد نظام در ماجرای هدف قرار گرفتن غیر عمدی هواپیمای اکراینی!

هدف این رسانه ها که در ماجرای تشییع باشکوه سردار سلیمانی در سانسور مطلق بودند از زیر سوال بردن اصل نظام اسلامی به علت یک اشتباه غیر عمد چیست؟!
رسانه های  تبشیری را بهتر بشناسیم!

رسانه های تبشیری را بهتر بشناسیم!

در حالی که کوچکترین تجمعات دنیا در رسانه های تبشیری مورد توجه قرار می گیرد؛ اما رستاخیز و حضور چند میلیونی مردم سرافراز ایران در تشییع بدن مطهر سردار شهید قاسم سلیمانی سانسور می شود.
رسانه های  تبشیری را بهتر بشناسیم!

رسانه های تبشیری را بهتر بشناسیم!

اینجاست که ماهیت ضد اسلامی و ضد ایرانی این رسانه ها آشکار می شود.
باز هم دروغ گویی دشمنان نظام درباره رعایت حقوق مسیحیان ایران!

باز هم دروغ گویی دشمنان نظام درباره رعایت حقوق مسیحیان ایران!

کریسمس در ایران همواره با برگزاری مراسمات جشن و شادی توسط ارامنه کشورمان همراه است.
آخرین اخبار