آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

یوناتن بت‌کلیا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران معتقد است به دلیل دفاع تمام قد وی از مظاهر قانونی و اهمیت قائل شدن به اجرای قانون نسبت به اتفاقات اخیر، آمریکا وی را تروریست می‌داند و ویزا به او نمی‌دهد.
مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

این روزها مراکز مسیحیت صهیونیستی و رسانه های وابسته به آنان تلاش می کنند تا ضمن حمایت از اغتشاشات و آشوبها؛ تحلیل های مغرضانه از این رفتارهای وحشیانه ارائه دهند.
اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

حضور کشیش ها، شبانان و رهبران رسانه های تبشیری در برنامه های تلوزیونی و اعلان همبستگی با اغتشاشگران و آشوبگران
مسیحیت صهیونیستی و اختلاف افکنی میان مسلمانان

مسیحیت صهیونیستی و اختلاف افکنی میان مسلمانان

امروزه تفرقه و اختلاف افکنی،مهمترین راهبرد جبهه استکبار در جهت تضعیف مسلمانان است. چرا که خطر وحدت اسلامی برای غرب و دنیای مسیحیت کاملا روشن است.
آیا پاپ فرانسیس به پایان کار خود رسیده است؟

آیا پاپ فرانسیس به پایان کار خود رسیده است؟

در تازه ترین سخنان پاپ فرانسیس تمجید وی از پاپ هایی که در طول تاریخ استعفا داده اند باعث شده تا در جامعه مسیحیت بیشتر به این تصمیم پاپ فرانسیس توجه شود و همه نگاه ها به سوی او باشد تا شاید در آینده ای نزدیک تصمیم بازنشسته شدن خود را اعلان نماید.
آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

آمریکا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران را تروریست خواند!

یوناتن بت‌کلیا رئیس هیات مدیره انجمن آشوریان تهران معتقد است به دلیل دفاع تمام قد وی از مظاهر قانونی و اهمیت قائل شدن به اجرای قانون نسبت به اتفاقات اخیر، آمریکا وی را تروریست می‌داند و ویزا به او نمی‌دهد.
مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

مراکز مسیحیت صهیونیستنی و تفسیر و تحلیل های معنوی از آشوب ها و اغتشاشات!

این روزها مراکز مسیحیت صهیونیستی و رسانه های وابسته به آنان تلاش می کنند تا ضمن حمایت از اغتشاشات و آشوبها؛ تحلیل های مغرضانه از این رفتارهای وحشیانه ارائه دهند.
اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

اعلان همبستگی خادمین رسانه های مسیحیت صهیونیستی با آشوبگران!

حضور کشیش ها، شبانان و رهبران رسانه های تبشیری در برنامه های تلوزیونی و اعلان همبستگی با اغتشاشگران و آشوبگران
مسیحیت صهیونیستی و اختلاف افکنی میان مسلمانان

مسیحیت صهیونیستی و اختلاف افکنی میان مسلمانان

امروزه تفرقه و اختلاف افکنی،مهمترین راهبرد جبهه استکبار در جهت تضعیف مسلمانان است. چرا که خطر وحدت اسلامی برای غرب و دنیای مسیحیت کاملا روشن است.
تمثیل مردی که نقش های مختلف دارد!

تمثیل مردی که نقش های مختلف دارد!

مسیحیان همواره تلاش کرده اند تا با ارائه مثال هایی تثلیث را قابل قبول جلوه داده و به همین منظور از تمثیل مردی که نقش های مختلفی دارد استفاده می کنند.
آیا پاپ فرانسیس به پایان کار خود رسیده است؟

آیا پاپ فرانسیس به پایان کار خود رسیده است؟

در تازه ترین سخنان پاپ فرانسیس تمجید وی از پاپ هایی که در طول تاریخ استعفا داده اند باعث شده تا در جامعه مسیحیت بیشتر به این تصمیم پاپ فرانسیس توجه شود و همه نگاه ها به سوی او باشد تا شاید در آینده ای نزدیک تصمیم بازنشسته شدن خود را اعلان نماید.
مسیحیان و نجات با خون خداوند!

مسیحیان و نجات با خون خداوند!

اعتقادات عجیب مسیحیان در روزگار معاصر بیش از همیشه ضعف آنها را نمایان ساخته و تضاد آنها با عقل و منطق و ارائه تصویری غیرعقلایی و ناپسند از خدا و انسان را نشان می دهد.
آخرین اخبار