اسلام ستیزی رسانه تبشیری

اسلام ستیزی رسانه تبشیری

رسانه های اسلام ستیز و تبشیری همواره سعی در تخریب اسلام و نظام اسلامی دارند
باز هم برگزاری مراسم آزادانه ارامنه عزیز کشورمان از زبان رسانه تبشیری

باز هم برگزاری مراسم آزادانه ارامنه عزیز کشورمان از زبان رسانه تبشیری

در موارد بسیاری ناخواسته از مراسم آزادنه ارامنه در ایران اسلامی می گوید.
یوناتن بت‌کلیا: اغلب آشوریان جهان،‌ مخالف «تبشیر» هستند

یوناتن بت‌کلیا: اغلب آشوریان جهان،‌ مخالف «تبشیر» هستند

از آنجا که اغلب مروجان مسیحیت تبشیری، ایرانیان خودفروخته‌ ساکن کشورهای غربی هستند، سیاه‌نمایی علیه ایران را وظیفه خود می‌دانند.
تبلیغات مسیحیت تبشیری در اینستاگرام

تبلیغات مسیحیت تبشیری در اینستاگرام

فضای بی درو پیکر اینستاگرام جولانگاهی برای مسیحیت تبشیری شده است.
فعالیت گسترده کلیساهای فارسی زبان خارج از کشور

فعالیت گسترده کلیساهای فارسی زبان خارج از کشور

حمایت های مادی و معنوی از افراد در این کلیساها به عمل می آید
محمد رضا محبوب: برخی مبلغان تبشیری دست در دست منافقان اند

محمد رضا محبوب: برخی مبلغان تبشیری دست در دست منافقان اند

این فرقه هجمه رسانه‌ای زیادی دارند و از ابزار بزرگنمایی به خوبی بهره می‌برند
اسلام ستیزی رسانه تبشیری

اسلام ستیزی رسانه تبشیری

رسانه های اسلام ستیز و تبشیری همواره سعی در تخریب اسلام و نظام اسلامی دارند
باز هم برگزاری مراسم آزادانه ارامنه عزیز کشورمان از زبان رسانه تبشیری

باز هم برگزاری مراسم آزادانه ارامنه عزیز کشورمان از زبان رسانه تبشیری

در موارد بسیاری ناخواسته از مراسم آزادنه ارامنه در ایران اسلامی می گوید.

یوناتن بت‌کلیا: اغلب آشوریان جهان،‌ مخالف «تبشیر» هستند

از آنجا که اغلب مروجان مسیحیت تبشیری، ایرانیان خودفروخته‌ ساکن کشورهای غربی هستند، سیاه‌نمایی علیه ایران را وظیفه خود می‌دانند.
فعالیت گسترده کلیساهای فارسی زبان خارج از کشور

فعالیت گسترده کلیساهای فارسی زبان خارج از کشور

حمایت های مادی و معنوی از افراد در این کلیساها به عمل می آید
آخرین اخبار