رافت اسلامی شامل حال دراویش زندانی!!!

رافت اسلامی شامل حال دراویش زندانی!!!

اما جالب اینکه بسیاری از رسانه های معاند و دراویش تندرو از این عفو و تخفیف مجازات سخنی به میان نیاورده و سکوت اختیار کرده اند!
ابراز همدردی قطب و نمایندگان دراویش گنابادی با خانواده های اغتشاشگران گلستان هفتم!!!

ابراز همدردی قطب و نمایندگان دراویش گنابادی با خانواده های اغتشاشگران گلستان هفتم!!!

آنچه مشخص است قطب فعلی دراویش و نمایندگان وی می بایست به جای جانبداری از این دراویش افراطی و عمل خشونت بار آنان ، به تقبیح رفتار آنان بپردازند تا بار دیگر شاهد این دست رفتارهای خشونت آمیز از سوی دراویش نباشیم.
انحرافات صوفیه گنابادی ؛ غلو در مقام قطب و بزرگان دراویش!!!

انحرافات صوفیه گنابادی ؛ غلو در مقام قطب و بزرگان دراویش!!!

در جدیدترین اظهار نظر ها نیز محمد اسماعیل صلاحی که خود را قطب واقعی سلسله گنابادی می داند بار دیگر بیعت با خود را بیعت با ولی خدا و به نوعی بیعت با خداوند برشمرد!!!
رسانه دراویش و نقد مدعی قطبیت دراویش

رسانه دراویش و نقد مدعی قطبیت دراویش

وی بارها و بارها به نقد قطب فعلی ( ثابتعلی شاه) پرداخته و وی راشایسته جانشینی نور علی تابنده نمی داند.
بزرگنمایی دراویش از قطب؛ این بار با ادعای درمان کرونا!

بزرگنمایی دراویش از قطب؛ این بار با ادعای درمان کرونا!

دراویش گنابادی اعتقادات عجیبی نسبت به قطب خود دارند و در موارد بسیاری مقام قطب خود را اهل بیت علیهم السلام بالاتر می پندارند.
رافت اسلامی شامل حال دراویش زندانی!!!

رافت اسلامی شامل حال دراویش زندانی!!!

اما جالب اینکه بسیاری از رسانه های معاند و دراویش تندرو از این عفو و تخفیف مجازات سخنی به میان نیاورده و سکوت اختیار کرده اند!
ابراز همدردی قطب و نمایندگان دراویش گنابادی با خانواده های اغتشاشگران گلستان هفتم!!!

ابراز همدردی قطب و نمایندگان دراویش گنابادی با خانواده های اغتشاشگران گلستان هفتم!!!

آنچه مشخص است قطب فعلی دراویش و نمایندگان وی می بایست به جای جانبداری از این دراویش افراطی و عمل خشونت بار آنان ، به تقبیح رفتار آنان بپردازند تا بار دیگر شاهد این دست رفتارهای خشونت آمیز از سوی دراویش نباشیم.
تبلیغ مراسم  چهارشنبه سوری در   رسانه ای که خود را از دراویش می داند!

تبلیغ مراسم چهارشنبه سوری در رسانه ای که خود را از دراویش می داند!

بارها از ماهیت ضد اسلامی و ضد نظام اسلامی رسانه جریده گلستان شواهدی ارائه داده ایم.
انحرافات صوفیه گنابادی ؛ غلو در مقام قطب و بزرگان دراویش!!!

انحرافات صوفیه گنابادی ؛ غلو در مقام قطب و بزرگان دراویش!!!

در جدیدترین اظهار نظر ها نیز محمد اسماعیل صلاحی که خود را قطب واقعی سلسله گنابادی می داند بار دیگر بیعت با خود را بیعت با ولی خدا و به نوعی بیعت با خداوند برشمرد!!!
بزرگنمایی دراویش از قطب؛ این بار با ادعای درمان کرونا!

بزرگنمایی دراویش از قطب؛ این بار با ادعای درمان کرونا!

دراویش گنابادی اعتقادات عجیبی نسبت به قطب خود دارند و در موارد بسیاری مقام قطب خود را اهل بیت علیهم السلام بالاتر می پندارند.
توهین به انقلاب و امام خمینی (ره) توسط رسانه ای که خود را از دراویش می داند!

توهین به انقلاب و امام خمینی (ره) توسط رسانه ای که خود را از دراویش می داند!

رسانه جریده گلستان رسانه ای است که سعی می کند با استفاده از نام دراویش بر علیه اسلام و نظام اسلامی موضعگیری نموده و به تحریک دراویش می پردازد.
برگزاری آزادانه مراسم چهلم قطب دراویش گنابادی

برگزاری آزادانه مراسم چهلم قطب دراویش گنابادی

اینبار نیز دراویش گنابادی در حال تبلیغات آزادانه برای برگزاری چهلم قطب خود هستند
توهین رسانه ضد نظام (جریده گلستان)  به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی!

توهین رسانه ضد نظام (جریده گلستان) به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی!

این رسانه هم سو با سایر رسانه های معاند، سعی در تخریب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارد.
ماهیت رسانه دراویش تندرو را بهتر بشناسیم!

ماهیت رسانه دراویش تندرو را بهتر بشناسیم!

اخبار و موضعگیریهای رسانه دراویش تندرو ، به خوبی از ماهیت ضد اسلامی و ضد نظام اسلامی آنان حکایت داشته؛ و همراهی آنان را بارژیم جنایتکار آمریکا نشان می دهد.
آخرین مطالب