فرزندان ناخلف سیاسی

فرزندان ناخلف سیاسی

حقیقت افشاگری آمد نیوز یک قمار سیاسی از قبل باخته بود و ثابت کرد فعالیت موسسه راهبردی حق پژوهی به نحوی است که رسانه‌های معاند با رجل سیاسی بده بستان سیاسی انجام می‌دهند تا به خیال خودشان در روشنگری موسسه راهبردی حق پژوهی خلل ایجاد کنند.
استفاده از دف و نی تا خرید و فروش اسلحه توسط صوفیه فسا+عکس

استفاده از دف و نی تا خرید و فروش اسلحه توسط صوفیه فسا+عکس

یکی دلایل انحرافی و التقاطی بودن سلوک پوشالی صوفیه گنابادیه تعارضات عقیدتی این فرقه در زمان و مکان‌های مختلف است. برای نمونه هیچ گاه این فرقه در خانقاه امیرسلیمانی تهران و خانقاه اصفهانی‌های کرج از دف و نی استفاده نمی کنند اما...
رقص عبادی صوفیه در ماه مبارک رمضان

رقص عبادی صوفیه در ماه مبارک رمضان

یکی از انحرافات فکری و تعارضات عقیدتی صوفیان عارف نما با اسلام ناب محمدی (ص)، پیروی بدون قید و شرط از قطب فرقه است.
حادثه تروریستی تهران زنگ خطری برای فرقه های صوفیه

حادثه تروریستی تهران زنگ خطری برای فرقه های صوفیه

حادثه تروریستی فوق زنگ خطری بود برای فرقه‌های مختلف صوفیه، زنگ خطری برای اقطاب و شیوخ صوفیه که با سخنان و اقدامات تنش زای خود خواسته یا ناخواسته نقش پیاده نظام غرب را بازی و خوراک رسانه‌های معاند را فراهم می‌کنند.
توهین گروهک سیاسی مجذوبان نور به دانشجویان کشور+سند

توهین گروهک سیاسی مجذوبان نور به دانشجویان کشور+سند

گروهک سیاسی مجذوبان نور با حمایت تمام قد رسانه‌های معاند از جمله رادیو فردا و آمد نیوز با جوسازی و هوچی گری، ادعای ممنوعیت تحصیل دراویش گنابادیه کرد.
فرزندان ناخلف سیاسی

فرزندان ناخلف سیاسی

حقیقت افشاگری آمد نیوز یک قمار سیاسی از قبل باخته بود و ثابت کرد فعالیت موسسه راهبردی حق پژوهی به نحوی است که رسانه‌های معاند با رجل سیاسی بده بستان سیاسی انجام می‌دهند تا به خیال خودشان در روشنگری موسسه راهبردی حق پژوهی خلل ایجاد کنند.
استفاده از دف و نی تا خرید و فروش اسلحه توسط صوفیه فسا+عکس

استفاده از دف و نی تا خرید و فروش اسلحه توسط صوفیه فسا+عکس

یکی دلایل انحرافی و التقاطی بودن سلوک پوشالی صوفیه گنابادیه تعارضات عقیدتی این فرقه در زمان و مکان‌های مختلف است. برای نمونه هیچ گاه این فرقه در خانقاه امیرسلیمانی تهران و خانقاه اصفهانی‌های کرج از دف و نی استفاده نمی کنند اما...
رقص عبادی صوفیه در ماه مبارک رمضان

رقص عبادی صوفیه در ماه مبارک رمضان

یکی از انحرافات فکری و تعارضات عقیدتی صوفیان عارف نما با اسلام ناب محمدی (ص)، پیروی بدون قید و شرط از قطب فرقه است.
حادثه تروریستی تهران زنگ خطری برای فرقه های صوفیه

حادثه تروریستی تهران زنگ خطری برای فرقه های صوفیه

حادثه تروریستی فوق زنگ خطری بود برای فرقه‌های مختلف صوفیه، زنگ خطری برای اقطاب و شیوخ صوفیه که با سخنان و اقدامات تنش زای خود خواسته یا ناخواسته نقش پیاده نظام غرب را بازی و خوراک رسانه‌های معاند را فراهم می‌کنند.
توهین گروهک سیاسی مجذوبان نور به دانشجویان کشور+سند

توهین گروهک سیاسی مجذوبان نور به دانشجویان کشور+سند

گروهک سیاسی مجذوبان نور با حمایت تمام قد رسانه‌های معاند از جمله رادیو فردا و آمد نیوز با جوسازی و هوچی گری، ادعای ممنوعیت تحصیل دراویش گنابادیه کرد.
مهربطلان قطبیت نورعلی تابنده با سخنان شمس الدین حائری

مهربطلان قطبیت نورعلی تابنده با سخنان شمس الدین حائری

شمس الدین حائری با نام طریقتی ارشادعلی بعد از آن که در مدت یک سال قادر به دریافت دو حکم اجازه نماز و دستگیری شد آن را امری غیرعادی دانست ولی نورعلی تابنده ظرف مدت چهل روز تمام حکم‌های درون فرقه‌ای را دریافت کرد اما هیچ عکس العمل درون فرقه‌ای رخ نداد.
حلیم تبلیغاتی صوفیه ذهبیه در ماه مبارک رمضان+عکس

حلیم تبلیغاتی صوفیه ذهبیه در ماه مبارک رمضان+عکس

لذیذترین بخش تبلیغی صوفیه ذهبیه در ماه مبارک رمضان با پخش حلیم در مناطق محروم و خاص صورت می‌گیرد.
تنش در پایگاه نظامی فرقه سیاسی

تنش در پایگاه نظامی فرقه سیاسی

یکی از شباهت های فرقه سیاسی صوفیه و فرقه تروریستی رجوی، ایجاد پایگاه نظامی و تربیت افراد خاص برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
حسینعلی کاشانی برای دریافت حکم شیخی وارد بازی سیاسی شد+سند

حسینعلی کاشانی برای دریافت حکم شیخی وارد بازی سیاسی شد+سند

حسینعلی کاشانی باتوجه به عدم ارتقاع درجه درون فرقه‌ای دست به یک حرکت انتحاری زد و با انتشار شعری به بهانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گریزی به دولت جدید و پیروزی مجدد آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری زد.
آخرین مطالب