تبیین قیام؛ مهر بطلان تفکرات انحرافی صوفیه

تبیین قیام؛ مهر بطلان تفکرات انحرافی صوفیه

یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام ذلت ناپذیری و جهاد در راه خدا بود که این موضوع در مجالس عزاداری تبیین و نقطه مقابل تفکرات انحرافی صوفیه به شمار می آید.
صلاحی از مباهله فرار کرد

صلاحی از مباهله فرار کرد

محمد اسماعیل صلاحی یکی از اقطاب شاخه‌های صوفیه گنابادیه برای فرار از رسوایی از مباهله فرار کرد.
آیا مباهله می‌تواند در فرقه صوفیه گنابادیه راه گشا باشد؟!

آیا مباهله می‌تواند در فرقه صوفیه گنابادیه راه گشا باشد؟!

چرا مدعیان تصوف و عرفان که ادعای انسان کامل بودن دارند، نمی توانند برای حقانیت خود از مباهله استفاده کنند.
غدیر و تبیین انحراف صوفیه گنابادیه

غدیر و تبیین انحراف صوفیه گنابادیه

سوءاستفاده فرق مختلف صوفیه از واقعه غدیر و مصادره آن به نفع خود
تبیین‌اندیشه امام خمینی(ره) در تقابل با صوفیه

تبیین‌اندیشه امام خمینی(ره) در تقابل با صوفیه

فرقه‌های صوفیه از محبوبیت امام خمینی(ره) به عنوان تكیه گاه اساسی در زمینه گسترش تفکرات انحرافی خود استفاده کرده و به ترویج اسلام منهای سیاست می‌پردازند.
تبیین قیام؛ مهر بطلان تفکرات انحرافی صوفیه

تبیین قیام؛ مهر بطلان تفکرات انحرافی صوفیه

یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام ذلت ناپذیری و جهاد در راه خدا بود که این موضوع در مجالس عزاداری تبیین و نقطه مقابل تفکرات انحرافی صوفیه به شمار می آید.
صلاحی از مباهله فرار کرد

صلاحی از مباهله فرار کرد

محمد اسماعیل صلاحی یکی از اقطاب شاخه‌های صوفیه گنابادیه برای فرار از رسوایی از مباهله فرار کرد.
آیا مباهله می‌تواند در فرقه صوفیه گنابادیه راه گشا باشد؟!

آیا مباهله می‌تواند در فرقه صوفیه گنابادیه راه گشا باشد؟!

چرا مدعیان تصوف و عرفان که ادعای انسان کامل بودن دارند، نمی توانند برای حقانیت خود از مباهله استفاده کنند.
غدیر و تبیین انحراف صوفیه گنابادیه

غدیر و تبیین انحراف صوفیه گنابادیه

سوءاستفاده فرق مختلف صوفیه از واقعه غدیر و مصادره آن به نفع خود
خانقاه دراویش بازگشایی شد؟

خانقاه دراویش بازگشایی شد؟

اخیرا صفحه نصرالله تابنده با انتشار کلیپی خبر از بازگشایی خانقاه امیرسلیمانی داده است.
تبیین‌اندیشه امام خمینی(ره) در تقابل با صوفیه

تبیین‌اندیشه امام خمینی(ره) در تقابل با صوفیه

فرقه‌های صوفیه از محبوبیت امام خمینی(ره) به عنوان تكیه گاه اساسی در زمینه گسترش تفکرات انحرافی خود استفاده کرده و به ترویج اسلام منهای سیاست می‌پردازند.
رسوا شدن شاخه‌ها به دست صلاحی+ سند

رسوا شدن شاخه‌ها به دست صلاحی+ سند

آیا صلاحی درویش وارسته است؟!
خاص بودن سپهر سیاسی نورعلی تابنده

خاص بودن سپهر سیاسی نورعلی تابنده

طراحی و تأسیس شاخه های جدید صوفیه گنابادیه توسط نورعلی تابنده جهت توسعه و تقویت بدنه اصلی امری لازم و ضروری برای حیات فرقه دانسته می شود.
جیغ شرمان از صدور فرمان شیخیت

جیغ شرمان از صدور فرمان شیخیت

با صدور فرمان شیخیت سه تن از ماذونین جیغ های سبز و بنفش شاخه جدید فرقه گنابادیه بلند شد و بار دیگر اکانت های فیک متلاشی شده از پستوهای جریان طرد شده بیرون آمدند تا شاهد چینش هوشمند پازل قطبیت مصطفی آزمایش باشیم.
آخرین مطالب