حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

تامل برانگیز اینکه این رسانه همواره سعی دارد رژیم امریکا را رژیمی انسان دوست و همراه با مردم ایران معرفی نموده و در مقابل به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

در جدیدترین اقدام رسانه معلوم الحال و ضد نظام جریده گلستان که مدعی صوفیگری است به تبلیغ اموزه ها و شخصیت مصطفی آزمایش صوفی خارج نشین و گرداننده یکی از رسانه های ضد نظام پرداخت.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

آنچه مشخص است این افراد و رسانه ها در جبهه متحدی قرار گرفته و هدفی جز تخریب اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ شواهد نیز نشان از حمایت سران غرب از این افراد و رسانه ها دارد.
رسانه  منتسب به دروایش و دروغ پراکنی پیرامون ایران اسلامی!!!

رسانه منتسب به دروایش و دروغ پراکنی پیرامون ایران اسلامی!!!

سانه وابسته به دراویش که خود را از دراویش می داند نیز اینبار نیز ضمن دامن زدن به این شایعه، سعی نمود به بازتاب برخی از اظهار نظرهای مقامات آمریکایی اشاره نموده و در ضمن آن به تخریب نظام اسلامی بپردازد.
رسانه مدعی صوفیگری؛ بلندگوی مخالفان و دشمنان نظام اسلامی!!!

رسانه مدعی صوفیگری؛ بلندگوی مخالفان و دشمنان نظام اسلامی!!!

جریده گلستان از جمله رسانه هایی است که اگر چه مدعی صوفیگری است ؛ اما آنچه مشخص است هدفی جز تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران در سر نمی پروراند و بازیچه دست دشمنان نظام می باشد.
حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

تامل برانگیز اینکه این رسانه همواره سعی دارد رژیم امریکا را رژیمی انسان دوست و همراه با مردم ایران معرفی نموده و در مقابل به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
رسانه منتسب به دروایش و حمایت و دفاع از رژیم صهیونیستی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران!!!

رسانه منتسب به دروایش و حمایت و دفاع از رژیم صهیونیستی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران!!!

رسانه جریده گلستان با حمایت های تمام نشدنی خود از سران تروریست آمریکا و رژیم خونخوار صهیونیستی بار دیگر ماهیت ضد اسلامی و ضد ایرانی خود را نمایان ساخت.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

در جدیدترین اقدام رسانه معلوم الحال و ضد نظام جریده گلستان که مدعی صوفیگری است به تبلیغ اموزه ها و شخصیت مصطفی آزمایش صوفی خارج نشین و گرداننده یکی از رسانه های ضد نظام پرداخت.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

آنچه مشخص است این افراد و رسانه ها در جبهه متحدی قرار گرفته و هدفی جز تخریب اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ شواهد نیز نشان از حمایت سران غرب از این افراد و رسانه ها دارد.
مدعی جانشینی نورعلی تابنده( قطب قبلی  دراویش) : نه من و نه آقای جذبی(قطب فعلی)  لیاقت جانشینی مجذوبعلیشاه را نداریم!

مدعی جانشینی نورعلی تابنده( قطب قبلی دراویش) : نه من و نه آقای جذبی(قطب فعلی) لیاقت جانشینی مجذوبعلیشاه را نداریم!

این مدعی جانشینی در جدیدترین اظهار نظر خود به عدم لیاقت شخص آقای جذبی ( جانشین نور علی تابنده) و خودش برای جانشینی اذعان داشته است.
رسانه  منتسب به دروایش و دروغ پراکنی پیرامون ایران اسلامی!!!

رسانه منتسب به دروایش و دروغ پراکنی پیرامون ایران اسلامی!!!

سانه وابسته به دراویش که خود را از دراویش می داند نیز اینبار نیز ضمن دامن زدن به این شایعه، سعی نمود به بازتاب برخی از اظهار نظرهای مقامات آمریکایی اشاره نموده و در ضمن آن به تخریب نظام اسلامی بپردازد.
مظلوم نمایی های ادامه دار رسانه های منتسب به دراویش درباره دراویش اغتشاش گر‼️

مظلوم نمایی های ادامه دار رسانه های منتسب به دراویش درباره دراویش اغتشاش گر‼️

اما این روزها برخی از رسانه های دراویش گنابادی سعی دارند تا مجرمان و اغتشاشاگران ان روزها را بیگناه جلوه داده و با ادعای در خطر بودن جان آنان در زندان ، تقاضای آزادی انان را دارند!!!
آرام جان به چاپ دوم رسید.

آرام جان به چاپ دوم رسید.

آرام جان زندگینامه شهید محمد حسین حدادیان است. شهیدی که به دست برخی از صوفیان گنابادی در گلستان هفتم به شهادت رسید
مصطفی آزمایش صوفی بی سواد ی که یوگا درس می دهد!!!

مصطفی آزمایش صوفی بی سواد ی که یوگا درس می دهد!!!

این فرد با تمجید از یوگا و به اصطلاح خودش تدریس یوگا سعی می کند تا میان اسلام و یوگا شباهت انگاری ایجاد نموده و به تقدیس یوگا می پردازد!!!
آخرین مطالب